Prikkeloverdracht

 

Lichaam en geest is een onlosmakelijke eenheid.

Het zenuwstelsel is het hoofdkantoor communicatienetwerk van ons lichaam.

Via de hersenen wordt door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam.

Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren, denk aan fysieke of mentale klachten.

Als alles goed functioneert tijdens de prikkeloverdracht zullen de juiste signalen aan alle delen van het lichaam

duidelijk doorgegeven worden en kunnen energieblokkades opgeheven worden. 

2013  - Carla Hoitinga - All rights reserved