Specifieke werkwijzen

De natuurgeneeskunde is een geneeswijze met een lange geschiedenis.

Zij heeft haar wortels in de volksgeneeskunde en bestaat al zo lang als de mensheid.

Vele beroemde namen komen we tegen in de geschiedenis welke een grote betekenis hebben gehad voor

de huidige natuurgeneeskunde.

Als u meer te weten wilt komen over deze mooie geschiedenis kijk dan eens verder op internet

het is een lang maar prachtig verhaal.

 

Enkele kernpunten van de natuurgeneeskunde:

Elk organisme heeft een natuurlijke kracht in zich om te herstellen, als er zich stoornissen voordoen.

Het zelf genezend vermogen. In de natuurgeneeskunde werken we met dit zelf genezend vermogen.

We helpen lichaam en geest door middel van natuurlijke methoden de eigen geneeskracht optimaal te krijgen.

De methode welke we daarvoor gebruiken is bij iedereen verschillend.

Door middel van het bepalen van iemand zijn vitaliteit, zowel in lichamelijk opzicht als geestelijk, zetten we de therapie in.

De vitaliteit is onder andere te bepalen door middel van een uitgebreide anamnese.

 

In de natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat er nooit sprake is van een

ziek orgaan, maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent.

We spreken dan over een totale benadering van de patiënt, zowel wat betreft de diagnose als de therapie.

 

In de natuurgeneeskunde staat de eigen verantwoordelijkheid van de mens

ten aanzien van zijn ziekte en gezondheid centraal.

Dit is een belangrijk uitgangspunt binnen de visie van natuurgeneeskunde.

 

 

 

 

 

 

 

2013  - Carla Hoitinga - All rights reserved