De diagnose vorm bij Carla Hoitinga

 

Door verschillende (belemmerende) factoren kan het lichaam vaak

niet of niet volledig herstellen. Lichaam en geest zijn samen een geheel, als een van

de twee uit balans is zal je minder snel herstellen of de klacht zal

langer aanhouden dan nodig.

 

Ik zal vanuit verschillende oogpunten naar uw klacht kijken:

* Beweegt u voldoende of op de juiste manier, te veel/ te weinig/ te zwaar

* Voedings patroon

* Slaap patroon

* Stress factor

* Dagelijks werk ballast, activiteiten

* Werkhouding

* Andere persoonlijke factoren

* Andere externe factoren

* Medische geschiedenis

 

Bij chronische klachten spelen klachtonderhoudende factoren een

belangrijke rol.

 

Klachtonderhoudende factoren:

De reden dat de ene persoon sneller hersteld van b.v. een slijmbeurs

ontsteking, dan de andere persoon is een belangrijke vraag voor de

therapeut. Dus voor iedereen een persoonlijk behandelplan in kaart brengen is

de basis van een juiste begeleiding.

Uiteindelijk ben jij de geen die zichzelf zal genezen van je klachten,

ik zal een stukje ondersteunen in behandeling waar nodig en je de juiste handvatten aanreiken.

 

Klachten kunnen worden veroorzaakt doordat een triggerpoint actief of latent aanwezig is.  

Bewegen kan pijnlijk zijn, stijf aanvoelen of er kunnen bepaalde handelingen niet mogelijk zijn.

Dit kan een grote impact hebben op je leven.

Middels  triggerpoint behandelingen en een welgevormd traject

gericht op je patronen en gedrag, gaan we er samen voor zorgen

je lichaam en geest weer in balans te laten functioneren.

Mede door verder te kijken dan de grenzen van ons vak,

merk ik dat je bij chronische enof recidiverende klachten waar nodig

multidisciplinair moet werken.

Dat is ook de reden dat ik iedere keer weer een andere combinatie

van behandelingen toepas.

Kijken luisteren en voelen tijdens de behandelingen zullen mij doen

aanzetten tot de juiste manier van aanpak.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

onaangepast houdings- en bewegingsgedrag, psychische factoren,

voeding- en leefstijl en andere ziektes en/of aandoeningen.

 

Bij chronische klachten probeer ik de cliënt bewust te laten worden

wat de chronische klacht precies inhoud.

Wat heeft hij/zij er tot nu toe al aan gedaan of welke behandelingen ondergaan.

Het kan mogelijk zijn dat er (onterecht) b.v. de diagnose Fibromyalgie is gesteld.

Om de cliënt hiervan bewust te maken is een weloverwogen traject nodig. 

Ik ga het niet allemaal invullen maar zal de cliënt in beweging laten komen

door de cliënt zelf oplossingen aan te laten dragen.

Hierdoor zal het herstel meer kans van slagen hebben.

Alle factoren die het herstel mogelijk belemmeren in kaart te  brengen.

De volgende stap is dan om te onderzoeken of deze factoren het

herstel ook daadwerkelijk hinderen en indien nodig te verbeteren.

Een veel voorkomend misverstand is dat mensen denken dat

de therapeut het wel even oplost.

Therapeuten zijn allemaal mensen die graag zorgen en helpen maar…

 

De wil om zelf aan je herstel te werken is DE voorwaarde van het traject.

 

Als therapeut zal ik nooit iemand 100% kunnen genezen als de wil

om te genezen niet aanwezig is bij de cliënt.

Het is team work, als de cliënt dit zich beseft zal er een hoog

slagingspercentage zijn tot (volledig) herstel. Het lichaam is een zelf

herstellend mechanisme, mits het op de juiste manier word verzorgd en gebruikt.

2013  - Carla Hoitinga - All rights reserved